استعدادسنجی ورزشی و سلامتی

بُعد سوم : جسم و سلامتی بدن

آزمون های بعد سوم یعنی جسم و بدن حاصل 14 سال کار تخصصی ما در زمینه شناسایی و پرورش استعداد ورزشی است که برای اجرای آنها نیازمند محیطی ویژه هستیم که برای اولین بار توسط تیم تخصصی و بین المللی اجرا خواهد شد که شامل آزمون های تخصصی حوزه شناسایی پرورش استعدادهای ورزشی هر فرد میشه یعنی ما رشته تخصصی ورزشی مناسب شما رو بهتون میگیم و تخصصی بهتون میکیم که در اون رشته وارد قسمت های استقامتیش بشید یا قسمت های سرعتیش که کار فوق تخصصی در دنیاست و کشورهای پیشرفته فقط چنین تست هایی رو در سطح حرفه ای دارند

آزمون های این بخش هم شامل مراحل زیر میشه :

  1. آزمون های مهارتی و سلامتی فیزیکی جسم
  2. آزمون های تغذیه و رشد
  3. آزمون های تخصصی شناسایی و پرورش استعداد ورزشی
پیمایش به بالا